มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้ลงทะเบียน? สมัครสมาชิก

กรุณากรอกชื่อบัญชอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว

ฉันมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ 9 วัน TG

สถานที่:
อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์
จำนวนต่อทริป:
8 คน
ระยะเวลา:
9 วัน, 8 คืน
วันที่เดินทาง:
ลูกค้ากำหนดเอง
วันเดินทางกลับ:
ลูกค้ากำหนดเอง
วันที่1   กรุงเทพฯ – ลอนดอน (อังกฤษ)

22.00น. นัดพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(ทางเข้าประตู 2) เคาน์เตอร์D สายการบินไทย

Image title


วันที่2   กรุงเทพฯ – สโตนเฮ้นจ์ – บาธ – คาร์ดิฟฟ์ (เวลส์)   

00.15น. ออกเดินทางสู่ลอนดอนโดยเที่ยวบิน TG 910

07.15น. ถึง สนามบินฮีทโทรว ลอนดอน นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮ้นจ์ (STONE HENGE) เสาหินโบราณสมัยก่อน ประวัติศาสตร์ลือกันว่า มนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างขึ้น นับเป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อว่าหินก้อนมหึมาเหล่านั้นถูกนำมาเรียงกันได้อย่างไรโดยสมัยก่อนไม่มีเครื่องทุ่นแรงคณะของเราจะได้สัมผัสก้อหินประหลาดนี้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Image title
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองบาธ (BATH) ตั้งอยู่ในหุบเขาเอวอน ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งน้ำแร่ ได้รับรองให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1987
หลังจากนั้น นำท่านชม ย่านเมืองเก่า หรือ ชุมชนโบราณของบาธ ซึ่งเป็นสถานที่อาบแร่ของกษัตริย์โรมันสมัยเรืองอำนาจ ชาวโรมันสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์ 2 ประการ ก็คือเพื่อเป็นสถานที่บูชาต่อเทพธิดา SULIS MINERVA และอีกอย่างก็เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำร้อนไว้ใช้กันในเมือง ซึ่งในแต่ละวันสามารถปั้มน้ำร้อนจากใต้พื้นดินได้ถึง 1,250,000 ลิตร แล้วนำท่านไปชมหมู่อาคารรูปโค้งครึ่งวงกลมซึ่งเรียกว่า รอยัล เครสเซ่น เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าท่านได้มาถึงเมืองบาธแล้ว
จากนั้น นำท่านเดินทางโดยใช้สะพานเซเวิร์นข้ามช่องแคบบริสทอลสู่ ประเทศเวลส์ (WALES) เครือจักรภพอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงคาร์ดิฟฟ์ เป็นเมืองตากอากาศริมทะเล มีทิวทัศน์สวยงามริมหน้าผาสูงเกาะแก่งมากมาย นำท่านนั่งรถชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ มิลเลนเนียมสเตเดียม ศาลาว่าการกลางเมือง อาคารรัฐสภา มีเวลาให้ ท่านเดินชมตัวเมืองในย่านควีนส์สตรีท
Image title
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN NORTH CARDIFF หรือเทียบเท่า

วันที่3  สแตรทฟอร์ด-บ้านเกิดของเช็คสเปียร์-แมนเชสเตอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) เมืองเกิดของศิลปินนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของอังกฤษ วิลเลียม เช็คสเปียร์ ด้วยผลงานที่ท่านรู้จักอาทิ โรมิโอแอนด์จูเลียส เวนิสวานิช ฯลฯ เมืองสตราทฟอร์ดเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน ถึงได้ถูกเรียกว่า เมือง Strattford upon Avon นำท่านถ่ายรูปกับ บริเวณด้านนอกของ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ซึ่งท่านจะได้เห็นตัวอย่างของที่พักอาศัยในยุคนั้นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ให้แวลาท่าน เดินเล่น ถ่ายรูป ชมเมือง หรือ ช้อปปิ้ง สินค้าต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ และมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรี และการละครของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Premier Inn หรือเทียบเท่า

วันที่4  OLD TRAFFORD STADIUM (สามารถเปลี่ยนเป็นลิเวอร์พูล ได้ครับ)- เอดินเบอระ (Edinburgh) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM) แห่งทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าของสมญานาม “ปิศาจแดง” สนามเริ่มก่อสร้างในปี 1909 และเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1910 ปัจจุบันมีความจุ 76,212 คน ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่นั่งล้วน เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ของโอลด์แทรฟฟอร์ด สโมสรฟุตบอลชื่อก้องโลกที่มีสมาชิกแฟนคลับมากที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกนานาชนิด เช่น เสื้อ ผ้าพันคอ หมวก เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  ออกเดินทางต่อเมืองเอดินเบอระ (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์นำท่านชมปราสาท เอดินเบิร์ก ด้านนอก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่า
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อต ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่า

Image title

วันที่5 เอดินเบอระ-ยอร์ค York 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตันที่จะทำให้ท่านประทับใจ ไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึง มหาวิหารแพนธีออน ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบอระได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อต อันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค York  ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำอูสและแม่น้ำฟอสส์ เป็นเมืองสุดท้ายที่เป็นเมืองมรดกด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอังกฤษ ในอดีตเป็นเมืองโบราณ ในยุคโรมันทียังมีซากโบราณสถานโรมันอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่และมหาวิหารศิลปะแบบกอธิค มีชื่อว่า York Minster นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆที่เคยเข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  เข้าชมมหาวิหารยอร์ค หรือ ยอร์ค มินสเตอร์ (YORK MINSTER) มหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เมืองแห่งนี้มีบิช้อปประจำเมืองในราวปี 314 ทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อคริสต์ศาสนาแห่งแรก ๆ ของอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นโบถส์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนือ งดงามด้วยกระจกสีตกแต่งอยู่ภายในวิหาร และยังเป็นมหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นที่สองรองจากมหาวิหารโคโลญจน์ในประเทศเยอรมนี หน้าต่างใหญ่ชื่อ “GREAT EAST WINDOW” สร้างเสร็จเมื่อปี 1408 เป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น ช๊อปปิ้ง อย่างจุใจ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที6 BICESTER VILLAGE - ลอนดอน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 นำท่าน ออกเดินทาง สู่ BICESTER VILLAGE 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจสมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก จนได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่มหานครลอนดอน เมืองสำคัญของโลกและเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เก่าแก่ที่สุดในโลกกว่า 2,000 ปี เป็นแหล่งรวบรวมเอามนต์ขลัง ของบ้านเมืองแบบโบราณ และความทันสมัยแบบโลกยุค ใหม่เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สร้างสีสัน ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคน มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และมากกว่า 300 ภาษา ลอนดอน เป็นเมืองในดวงใจของนักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชนิด ชอบไปเยือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้อย่างไม่มีเบื่อ เชิญสัมผัสเมืองในฝัน มหานครลอนดอน ที่มีเสน่ห์น่าค้นหา

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่7 ลอนดอนซิตี้ทัวร์ -(TOWER OF LONDON)-(TOWER BRIDGE)-(LONDON EYE)- ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมหอคอยแห่งลอนดอน  (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของกรุงลอนดอน พร้อมชมเครื่องใช้ในพระราชพิธีต่างๆของราชวงศ์อังกฤษ รวมทั้งมงกุฎเพชรอันล้ำค่า จากตรงนี้ ท่านสามารถ ชม ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ  นำท่านล่องแม่น้ำเทมส์ (Thames Cruise) ชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สวยงามอีกแบบหนึ่ง ไปจนถึง ลอนดอนออาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสองข้าง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ด้วยความสูงต่อรอบและการหมุนเคลื่อนอย่างเชื่องช้าในแต่ละรอบนั้น ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับมุมต่างๆ ของวิวที่อยู่เหนือพื้นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที่จะเก็บภาพความประทับใจต่างๆ ได้อย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าแฮร์รอด (HARRODS) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และเก่าแก่ของกรุงลอนดอนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1849และเป็นแหล่งรวมสินค้าชั้นนำมากมาย อาทิร้าน BURBERRY ร้าน Debenhams ร้าน Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี”มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ ทั้งมาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูทและเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆมากมายหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกสรร 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร FOUR SEASON เป็ดย่างอันลือชื่อ

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่า

วันที่8 ลอนดอนซิตี้ทัวร์ -ช๊อปปิ้งอย่างจุใจ ณ ถนนอ๊อซฟอร์ด - สนามบิน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม มหานครลอนดอน ที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากพระราชวังบัคกิ้งแฮมที่ประทับแห่งพระราชินีอังกฤษ ชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพู่สีดำแต่จะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในช่วงฤดูหนาว ก่อนนำท่านเก็บภาพสวยของหอนาฬิกาบิ๊กเบน สัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอนที่ตั้งอยู่เคียงข้างอาคารรัฐสภาที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ ผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิบ้านเลขที่ 10, ถนนดาวน์นิ่งทำเนียบนายกรัฐมนตรี, จัตุรัสทราฟัลการ์, อนุสรณ์แห่งสงครามทราฟัลการ์ของท่านลอร์ดเนลสัน,

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  อิสระให้ท่านเดินเล่นย่าน พิคคาเดลลี เซอร์คัส, ย่านโซโห  ฯลฯ ช๊อปปิ้งอย่างจุใจ ณ  ถนนอ๊อซฟอร์ด 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์

21.30น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 917

วันที่9 กรุงเทพฯ

16.05 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....

ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ Stonehenge 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เข้าชมคลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณยุคโรมัน

ถ่ายรูปกับปราสาทเอดินเบิร์ก ตั้งเด่นสง่าบนเนินเขาสูงสามารถมองเห็นได้จากทุกมุมของเมือง

เข้าชมความยิ่งใหญ่ของ สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (ปรับเปลี่ยนได้)

ชมความงามของลอนดอนในมุมสูงด้วยชิงช้าสวรรค์ LONDON EYE

พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ กรณีต้องการ

เดินเล่นเมือง Bath

ชมเมือง York อย่างจุใจ บนถนนช๊อปปิ้ง

ช๊อปปิ้งอย่างจุใจ ที่ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด

ช๊อปปิ้ง อ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนม ที่ BICESTER VILLAGE

เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอตส์โวลส์ดูเงียบสงบมีลำธารเล็ก ๆ


ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557

ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

ค่าเข้าชมทุกอย่างที่ระบุในโปรแกรม

โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd.

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

กรุณาจองทัวร์ พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน

กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางเราห้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางเราทราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30  วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ

หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าอังกฤษไม่ทันกำหนด และทางเราต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

การยกเลิกและการคืนเงิน

หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน  จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ 

ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ ขอสงวนสิท์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)

Fahrttour   จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว

Fahrttour  ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานฑูต    งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

Fahrttour  จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับ ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี  จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า ตามที่ตกลง  โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วันเอกสารในการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ  (ใช้เวลายื่นประมาณ 20วันทำการ และต้องจองคิวล่วงหน้า 1 ถึง 2เดือน )

(การขอวีซ่าประเทศอังกฤษผู้เดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือ ด้วยตนเอง ณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

สำหรับบุคคลทั่วไป

พาสปอร์ต มีอายุเหลือนับจากวันเดินทางสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  (กรณีท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้แนบมาด้วย)

กรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ มือถือ / เบอร์บ้าน / เบอร์ที่ทำงาน / ที่อยู่ เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่า

กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)ใบมรณะบัตร

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรก – หน้าปัจจุบัน กรณีใช้เอกสารเป็น BANK STATEMENT ที่ทางธนาคารออกให้ ไม่สามารถนำมาใช้ยื่นวีซ่าได้

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) จากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 1.  กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง

2. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นเจ้าของและคัดไม่เกิน 3 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย   

3.  กรณีทำธุรกิจส่วนตัว(แต่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า) ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ)                              

4. กรณีข้าราชการ ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานนั้นๆ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย) ไม่สามารถใช้สำเนาบัตรข้าราชการเพียงหลักฐานเดียวยื่นต่อสถานทูตได้ 

2. สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง (เอกสารเหมือนบุคคลทั่วไป) และขอ

หนังสือรับรองการเรียน (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) จากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

3. สำหรับเด็ก ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครองและอายุไม่เกิน 20 ปี (ขอเอกสารเพิ่มเติมดังนี้)

หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ทำจากที่ว่าการอำเภอ (ถ้าเดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ไม่ต้องทำ)

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 15 ปี ขอสำเนาสูติบัตร (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนเด็กได้)

สำเนาบัตรประชาชน (บิดา และมารดา) 

ใบรับรองการทำงานงานของบิดา หรือ มารดา

กรณีที่บิดา หรือ มารดาเป็นข้าราชการ : จดหมายรับรองการทำงานจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

หลักฐานการเงิน (สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบัน) ของบิดา หรือ มารดา

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

4. สำหรับบุคคลที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศแต่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

กรณีผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจีน (เล่มแดง) ต้องใช้เวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน ดังนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ต (เล่มเหลือง) ก่อน

ท่านต้องทำการแจ้งเข้า – แจ้งออก ที่กองตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าได้ (ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่าขึ้นอยู่กับทางสถานทูต)

*** กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุเพื่อผลประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่าของท่าน ***

หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์  ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ