มีบัญชีอยู่แล้ว? เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน?

ยังไม่ได้ลงทะเบียน? สมัครสมาชิก

กรุณากรอกชื่อบัญชอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว

ฉันมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

รับยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกน SCHENGEN

รับยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกน SCHENGEN


วีซ่าเชงเก้น  จำเป็นต้องมีวีซ่าเชงเก้น ในการพำนักประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้นานถึง 90 วัน

- กรณีเดินทางเข้าประเทศ ในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้ยื่นขอ ตรวจลง ตราวีซ่า ประเทศที่ พำนักอยู่นานที่สุด

- กรณีเดินทางเข้าประเทศในกลุ่ม SCHENGEN และใช้ระยะเวลา ในการพำนัก แต่ละ ประเทศเท่ากัน ให้ยื่น ขอตรวจลงตรา วีซ่า ประเทศแรก ที่เดินทางเข้า

วีซ่าเชงเก้นจะออกให้ในรูปแบบของตราประทับในพาสปอร์ต สามารถใช้เดินทางในประเทศสมาชิกของเขตเชงเก้น หรือ เอกสารอื่นที่ผู้ถือสามารถใช้ยืนยันในการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกเชงเก้น

ในการออกวีซ่าเชงเก้นไม่ได้พิจารณาจากประเทศที่จะเข้าเป็นที่แรกเท่านั้น ถ้าจะพิจารณาออกให้จากประเทศแรกที่เข้าเงื่อนไขอื่นทุกข้อต้องเป็นไปตามกฏของประเทศในกลุ่มเชงเก้น ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และเงื่อนไขของการเดินทาง เช่น จำนวนเงินขั้นต่ำของผู้เดินทางจำเป็นต้องมีในระหว่างที่พำนักและประกันสุขภาพที่คุ้มครองผู้เดินทางตรงตามทุกเงื่อนไขของกลุ่มประเทศเชงเก้น

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้อย่างอิสระ วีซ่าเชงเก้นจะออกให้กับพลเมืองของประเทศที่จำเป็นต้องถือวีซ่าเข้าไปประเทศในกลุ่มเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นอนุญาตให้ผู้ถือสามารถเดินทางได้อย่างอิสระระหว่างประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยอนุญาตให้พำนักสูงสุดได้ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน ถ้าต้องการที่จะพำนักมากกว่า 90 วัน จำเป็นต้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวหรือสถานะการเป็นพลเมืองของประเทศนั้น

ประเทศในกลุ่ม SCHENGEN 26 ประเทศ

| 1. เยอรมัน | 2. โปรตุเกส | 3. สเปน | 4. อิตาลี | 5. สวีเดน | 6. นอร์เวย์ | 7. ออสเตรีย | 8. ฝรั่งเศส | 9. กรีซ | 10. เบลเยี่ยม

| 11. เนเธอร์แลนด์ | 12. ฟินแลนด์ | 13. ลักเซมเบอร์ก | 14. เดนมาร์ก | 15. ลิทัวเนีย | 16. เอสตัวเนีย | 17. ลัทเวีย | 18. สโลเวเนีย | 19. สโลวาเกีย | 20. ฮังการี| 21. เชค | 22.โปแลนด์ | 23.ไอซ์แลนด์ | 24.มอลต้า | 25.สวิทเซอร์แลนด์ |26.ลิกเตนสไตน์

คลิกดูรายการขอวีซ่าและราคากลุ่มประเทศเชงเกน


กลับหน้าบริการของเรา